Nominace závodníků

Činorodí a aktivní lidé jsou tvořiví a nedovedou dlouho zahálet. Rádi si vymýšlejí složité projekty, které potom sami realizují. K jedněm takovým patří i různá sportovní utkání, ať už jsou určena pro děti nebo dospělé. V současnosti se opět vracíme k různým pohybovým aktivitám, slyšíme různá doporučení a rady od odborníků, že se musíme hýbat. Ale uspořádat takový zápas pro veřejnost není jednoduchá záležitost. Musí se nominovat závodníci, připravit hřiště se všemi náležitostmi, aby bylo vše podle regulí. V neposlední řadě musí být k dispozici spravedlivý rozhodčí.

 

Svítící tabule

Uspořádání takového zápasu je náročné i na aktualizaci stavu mezi hráči, což nejlépe zabezpečí tabule s výrazným nápisem tenis výsledky. Tam si všichni zúčastnění mohou přehledně najít pořadí hráčů.